ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Date: Wednesday, December 14 @ 18:37:26 EET
Topic: ΕΡΓ/ΙΕΣ


Ο Σ.Α.Ι.Σ.Π.Α.Κ σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια των σκοπών όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό του συλλόγου, άρθρο στ. ‘η υποστήριξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο, ...


  • Ο Σ.Α.Ι.Σ.Π.Α.Κ σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια των σκοπών όπως αυτοί ορίζονται από το καταστατικό του συλλόγου, άρθρο στ. "η υποστήριξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ των μελών με κάθε πρόσφορο μέσο, με στόχο τη διασφάλιση ενός υγιούς συναγωνισμού μεταξύ τους" θα προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την ανεύρεση εργασίας για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.


  • Στην προσπάθεια αυτή και με γνώμονα την παροχή υψηλών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, ο Σ.Α.Ι.Σ.Π.Α.Κ θα συμμετέχει και θα διοργανώνει με την συνδρομή άλλων φορέων επιμορφωτικά σεμινάρια. Σκοποί, άρθρο α. "η επιστημονική συζήτηση, αναζήτηση, έρευνα και εκπαίδευση, προς τα μέλη".
This article comes from ALUMNI - Faculty of Medicine - Univercity of Crete
http://alumni.med.uoc.gr

The URL for this story is:
http://alumni.med.uoc.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2